1 sierpnia – 77. rocznica wybuchu powstania warszawskiego!

1 sierpnia 2021

1 sierpnia w 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego złożyliśmy w imieniu swoim i organizacji Forum Młodych wiązanki oraz zapaliliśmy znicze w ważnych miejscach pamięci!

Jako radny dzielnicy Wola m.st. Warszawy i wiceprzewodniczący Forum Młodych PiS Warszawa wraz z członkami FM PiS złożyliśmy w imieniu swoim i organizacji wiązanki oraz zapaliliśmy znicze w ważnych miejscach pamięci! 🇵🇱

Z samego rana odwiedziliśmy Powązki Wojskowe, gdzie złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicz przy Pomniku Gloria Victis – monumencie upamiętniającym żołnierzy AK poległych w czasie powstania warszawskiego i okupacji niemieckiej.

Dalej udaliśmy się do Kwatery Ł, na Łączce – do miejsca pochówku przy murze cmentarnym Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie pomordowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1945–1956. Zapaliliśmy symboliczny znicz.Zapaliliśmy symboliczny znicz również przy Kwaterze „Ł” na Łączce, Kwaterze Batalionu „Kiliński” na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie oraz przy Grobie Gen. Kuklińskiego.

W południe złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicz przy Pomniku Małego Powstańca. Upamiętnia on najmłodszych uczestników powstania warszawskiego. Co roku oddajemy w tym miejscu hołd najmłodszym uczestnikom Powstania Warszawskiego. Potem zostaliśmy i czekaliśmy na godz. 17.00, by oddać pamięć Bohaterom tworząc żywy znak Powstania przy Zamku Królewskim.

Dziękujemy za odwagę, walkę o nasze miasto i tak piękne świadectwo miłości do Ojczyzny. Cześć i chwała Bohaterom! 🇵🇱