Na Sesji Rady Dzielnicy o stanowisku dot. zmian w komunikacji miejskiej!

17 maja 2022

W trakcie Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jako szef klubu radnych i radny warszawski PiS Wola zabrałem głos w sprawie przyjmowanego stanowiska dot. zmian w komunikacji miejskiej na Woli po otwarciu dwóch nowych stacji M2!

Wczoraj w trakcie Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jako szef klubu radnych i radny warszawski PiS Wola zabrałem głos w sprawie przyjmowanego stanowiska dot. zmian w komunikacji miejskiej🚍 na Woli po otwarciu dwóch nowych stacji M2! 🇵🇱

Swoją wypowiedź zacząłem od tego, że cieszymy się, że będziemy mogli korzystać z dwóch nowych stacji metra, w tym jednej na terenie naszej dzielnicy. Natomiast nie zgadzamy się🚫, aby w związku z tym faktem likwidować linie autobusowe, z których licznie korzystają mieszkańcy Woli. Dlatego popieramy stanowisko wypracowane przez całą Radę Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Nowe linie metra nie umożliwiają dojazdu do wszystkich miejsc, które obecnie na swojej trasie mają takie autobusy jak 171, 109, 149, 154, 167 czy 201‼️

Podkreśliłem też, że:

☑️ ZTM i WTP nie poinformowali o tym, że konsultacje mogą wgl nie odbyć się na Woli – dzielnicy na której zmiany w bardzo mocny sposób dotykają jej mieszkańców;

☑️ Dopiero po zgłoszeniu tej informacji przeze mnie oraz radnych Klubu PiS i KO zostało wysłane pismo przez Przewodniczącą i Zarząd. W imieniu całej Rady prosiliśmy o to, by konsultacje się jednak odbyły;

☑️ Konsultacje zostały zorganizowane w Wola Parku w Współdzielniku. Niestety informacje o tych konsultacjach stacjonarnych, jak i online nie były przedstawione w odpowiedni sposób. Zwróciłem uwagę na konsultacjach stacjonarnych przedstawicielowi ZTM, że brakowało informacji na klatkach schodowych, informacji w metrze, autobusach itd. Tylko w pojedynczych autobusach widać było informacje, w wielu była ona nadszarpnięta lub nie było jej, a dość często podróżuję komunikacją;

☑️ Podczas akcji rozdawania materiałów informacyjnych przez Radnych od momentu, gdy było wiadomo kiedy odbędą się konsultacje stacjonarne nie poznałem praktycznie żadnego mieszkańca, który dowiedziałby się o nich z jakiejkolwiek informacji przygotowanej przez ZTM;

☑️ Zabrakło też w mojej ocenie współdziałania ZTM i ZGN w dzielnicach. Przedstawiciel ZTM na obronę braku wywieszenia informacji o konsultacjach na klatkach schodowych i wgl przeanalizowania takiej możliwości we współpracy z ZGN wskazał, że szkoda papieru, by ludzie dowiedzieli się o nich. Gdzie dla niektórych to podstawowe środki komunikacji do szkół, pracy, szpitali, szkół czy miejsc sacrum!;

☑️ W tej sprawie napisaliśmy interpelację, by wysłać informację ws. trwających konsultacji i planowanych zmian do wszystkich wspólnot, zarządów wspólnot, administracji oraz w blokach mających większość, by ZGN zrobił to osobiście przy współpracy z pracownikami terenowymi. Niestety konsultacje ZTM się już skończyły, a informacji od nich zabrakło;

☑️ Do ostatnich godzin konsultacji w sobotę 7.05 Jako Klub Radnych PiS Wola rozdawaliśmy mieszkańcom Woli broszury informujące o konsultacjach ws. zmian w komunikacji. Nie powinno być jednak tak, że robiliśmy to tylko jako Radni, a ZTM i WTP w porozumieniu z ZGN praktycznie nic.

Zapytałem ZGN czy ZTM i WTP zwrócili się do niego i zaproponowali broszurę informacyjną, którą można by wywiesić na klatkach i miejscach publicznych dla mieszkańców. ZTM z tego co wiem nie zwrócił się i nie zaproponował.

A Państwo jak oceniają brak informowania mieszkańców o zakończonych już konsultacjach w sprawie zmian w komunikacji miejskiej? Mam nadzieję, że prowadzone akcje przez Klub Radnych PiS Wola oraz przyjęte wczoraj stanowisko Rady Dzielnicy Wola dadzą efekt i uda nam się zatrzymać niekorzystne zmiany. Czekam na Państwa opinie i komentarze w tej sprawie.