Urodziłem się w 1994 roku w Warszawie i to właśnie tu się wychowałem oraz rozpocząłem swoją dotychczasową działalność społeczną. Moja cała edukacja od szkoły podstawowej, aż do studiów odbywała się na Woli. Jestem podwójnym magistrem – Prawa Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Prawo Bankowe oraz Finansów i Rachunkowości AEH ze specjalizacją Controlling i audyt finansowy. Studia ukończyłem z wyróżnieniem. Obecnie kończę też studia podyplomowe Master of Business Administration. Przez pół życia trenowałem profesjonalnie taniec towarzyski – to moja młodzieńcza pasja. Od małego dziecka jestem parafianinem parafii św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Tu też w czasie studiów byłem członkiem wspólnoty akademickiej „Wiosłowo”. Jestem asystentem warszawskiego posła Jarosława Krajewskiego z którym codziennie pracujemy nad warszawskimi tematami! Moim priorytetem jako Przewodniczącego Klubu Radnych PiS są jawne, zdrowe finanse naszej dzielnicy oraz efektywnie rozwijająca się edukacja na Woli!