Pytałem o projekt budżetu na 2022 rok!

13 października 2021

Na wtorkowej Sesji dzielnicy Wola jako przewodniczący klubu radnych PiS Wola poruszyłem temat projektu budżetu dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2022 rok. Zadałem kilka pytań.

Na wtorkowej Sesji Miejska Wola jako przewodniczący klubu radnych PiS Wola poruszyłem temat projektu budżetu dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2022 rok! 🇵🇱

Na Sesji dyskutowaliśmy o wstępnym projekcie uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wola. Pytałem i wypowiadałem się w następujących kwestiach:

☑ W roku 2022 planuje się przeznaczyć na utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (4 stawy w Parku Moczydło i 1 staw w Parku E. Szymańskiego) kwotę 140 000 zł. W 2021 r. było to 174 000 zł. Zadałem jednak pytania skąd i dlaczego oszczędności w tej kwestii skoro co roku m.in. Ja na prośbę mieszkańców dzielnicy Wola wnioskuje o zwiększenie częstotliwości oczyszczania zbiorników w parku Moczydło i Szymańskiego.

☑ W roku 2022 roku planuje się przeznaczyć 3 350 536 zl na prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia. Jest to o ponad 400 tyś zł mniej niż w poprzednim planie roku. Mam jednak pytanie. W pozycji projektu budżetu na 2021 liczba szkół podana była w ilości 7. Obecnie jest to 5. Czy 2 szkoły branżowe zniknęły z mapy Woli, czy zostały połączone? Jakie to są szkoły? Zastanawia mnie to ponieważ liczba uczniów w 2022 roku ma wynieść 682, a w roku 2021 było ich o 60 mniej czyli ok 620.

☑ Chciałbym zapytać o pozycję dokształcania i doskonaleni nauczycieli. Planowane wydatki na ten cel w 2022 r. to kwota 821 601 zł. Dopytałem na co były przeznaczone te środki w 2020 i 2021 r., szczególnie podczas COVID-19, a na co planuje się przeznaczyć w tym najbliższym planowanym roku budżetowym?

☑ Zadałem pytanie także o pozycję Projekty edukacyjno – oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej. W 2022 roku na ten cel przeznaczone jest 98 277 zł, w poprzednim roku było to 557 173 zł. Skąd tak drastyczny spadek wydatków na projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskiej w szkołach? Czy wynika to z braku zainteresowania szkół i dzieci projektami finansowanym z UE, czy z innych powodów? W 2022 roku takich projektów jest 4, a w tamtym roku było 6.

☑ Zapytałem o doświetlenie wolskich ulic i skwerów. Zapytałem w których miejscach były realizowane inwestycje, a w których się planuje. Ilość inwestycji nie jest satysfakcjonująca, tym bardziej, że są one realizowane m.in. z budżetu obywatelskiego. Poprosiłem i złożyłem interpelację o doświetlenie dwóch skwerów na okręgu Młynów na ul. Rabsztyńskiej. Jeden blisko żłobka od strony Sokołowskiej, a drugi blisko przedszkola od strony Płockiej.

☑ Chciałbym zapytać o pozycję Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne – zadanie 1. W roku 2022 roku przewiduje się na ten cel 585 583 zł, gdzie rok wcześniej było to 626 388 zł. Czy te 40 000 zł wynika z oszczędności czy zmniejszenie ilości wydarzeń kulturalnych na dzielnicy?

☑ Postawiłem pytanie również w kwestii sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych. W projekcie budżetu na 2022 roku przeznaczone jest na tą pozycję 25 000 zł, rok wcześniej było to 35 000 zł. Z czego wynika ta różnica, zmniejszenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację imprez dla osób niepełnosprawnych i zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi oraz organizacje zawodów integracyjnych?

☑ Wyraziłem zadowolenie, że pozycja świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) wynosi w projekcie na 2022 rok 132 781 373 zł i jest to kwota wyższa o 15 mln zł niż w 2021 r. (117 733 050zł). Liczba świadczeń jest rok do roku wyższa o 30 tysięcy. To pokazuje pozytywny efekt tego programu dla mieszkańców rodzin z dziećmi na Woli.

☑ Cieszę się, że na Młynowie prowadzone są w końcu działania mające na celu rozbetonowywanie wolskich podwórek. Zadałem Zarządowi jednak pytanie – od kilkunastu miesięcy piszę i wskazuję na konieczność rozbetonowania starej hydroforni na osiedlu pomiędzy ulicami Sokołowską, Św. Wojciecha i Syreny. W tym roku w budżecie obywatelskim na ten projekt zagłosowało blisko 600 osób, głównie mieszkańców okolicznych bloków co dodatkowo wzmacnia konieczność prac w tym terenie. Czy dzielnica przewidziała na najbliższy rok pracę w tym zakresie? O problemie informowałem już przez 2 perspektywy budżetowe, więc był czas, by zorganizować środki na ten cel m.in. z szeroko prezentowanego programu Rafała Trzaskowskiego na rozebotonowanie wolskich podwórek. Jakie są działania dzielnicy Wola przez ostatnie 3 lata w zakresie rozbetonowania wolskich podwórek?

☑ Zdrowa Wola – 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!

Wyraziłem zadowolenie, że mój projekt został wybrany w tej edycji Budżetu Obywatelskiego. Przez miesiące nie było na ten cel pieniędzy z Dzielnicy. Wraz z mieszkańcami wziąłem sprawy w swoje ręce. Na Sesji podziękowałem wszystkim mieszkańcom na forum całej Rady za wsparcie w tej inicjatywie. Kampania była duża i cieszę się, że mogłem się przyczynić do dobrych, a wręcz najlepszych wyników dzielnicy Wola na tle wszystkich dzielnic Warszawy. Na mój projekt oddało głos 2546 osób, co potwierdza, że problem, który wielokrotnie zgłaszałem na forum dzielnicy Wola był problemem istotnym. Na Sesji zapytałem w imieniu swoim i mieszkańców, którzy głosowali na projekt jaka jest szansa, że ławki staną w parkach przed sezonem wiosennym i letnim 2022 r.

Zapraszam wszystkich do odwiedzania mojej strony internetowej na której na bieżąco będę umieszczał wpisy i informacje o działalności! Na stronę można wejść przez link: https://karoljankowski.pl/

W trakcie Sesji Burmistrz Dzielnicy Wola próbował atakować program Polski Ład, który to obniża podatki dla zdecydowanej większości mieszkańców warszawskiej Woli. Przedstawiłem kilka konkretnych i prawdziwych danych na temat wzrostu wpływów podatków PIT i CIT przez ostatnie kilka lat w stosunku do czasu, gdy u rządów była koalicja PO-PSL. Jak Państwo oceniają projekt 100 nowych ławek z oparciami na dzielnicy? Jestem dumny z tego, że razem mieszkańcami złożyłem projekt i udało się to wywalczyć. Zarząd był głuchy przez kilkanaście miesięcy na ten problem. Czekam na Państwa opinie i komentarze.