Z mojej inicjatywy na Woli powstał Mural „Wolna Elekcja”!

15 grudnia 2021

Z mojej inicjatywy Radnego Dzielnicy Wola powstał mural Wolne Elekcje przy Szkole Podstawowej przy ul. Elekcyjnej. Brałem udział w oficjalnym odsłonięciu i miałem okazję powiedzieć kilka słów do zebranych gości oraz dzieci ze SP nr 236.

W dniu dzisiejszym jako inicjator i Radny Dzielnicy Wola brałem udział w uroczystości odsłonięcia muralu Wolne Elekcje przy Szkole Podstawowej przy ul. Elekcyjnej! 🇵🇱


W swoim przemówieniu, które miałem okazję wygłosić podkreśliłem, że mamy okazję zobaczyć Mural przypominający rolę ulicy Elekcyjnej w historii wolnych elekcji w I Rzeczpospolitej. Od początku kadencji spotykałem się z historykami, działaczami i mieszkańcami, którzy podobnie jak ja, wskazywali na uzasadnienie powstania takiego Muralu.


Apelując kilkukrotnie o stworzenie takiego miejsca wskazywałem, że dobrą praktyką na naszej dzielnicy Wola jest tworzenie murali przypominających ważne wydarzenia i postacie tj. Mural poświęcony pamięci o ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego, Mural upamiętniający Zbrodnie Wołyńską i wiele innych odsłoniętych w ostatnim czasie. W imieniu swoim, mieszkańców, których reprezentuję dziękuję za to wszystkim inicjatorom takich pomysłów – Zarządowi Dzielnicy Wola, organizacjom i mieszkańcom zgłaszającym projekty Murali.


Zaproponowałem, aby Mural prezentował szlachtę podążającą na Pole Elekcyjnej, uwzględniając kontekst historyczny i geograficzny. Sposób interpretacji pozostawiłem uczestnikom konkursu, którymi jak się potem okazało były dzieci z wolskich szkół. Jest to bardzo ważne z tego powodu, że mural ten zachęci przechodzące osoby, a przede wszystkim właśnie dzieci do poznania historii o tym, czym były wolne elekcje, gdzie się odbywały. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim dzieciom, ich opiekunom i Dyrekcji podjęcia wyzwania konkursowego, a szczególnie zwycięzcą konkursu.


Bardzo istotnym aspektem jest więc też edukacja historyczna uczniów, a poprzez dzisiejsze wydarzenie również przypomnienie mieszkańcom Woli i Warszawy znaczenia wolnych elekcji dla historii naszej stolicy , ale szczególnie Polski. Przy okazji tę historię poznają wszystkie osoby przejeżdżające i przechodzące drogą, a wcześniej nie zastanawiające się skąd pochodzi nazwa tego odcinka ciągu komunikacyjnego.

Na sam koniec podkreśliłem krótko: Niech cieszy oczy widzów! Niech towarzyszy nam przez lata i przypomina o historii wolnych elekcji w I Rzeczpospolitej!


Jak Państwo oceniają pomysł Muralu i wykonanie dzieci? Na samym początku w mojej interpelacji zaproponowałem pracę autorów, którzy na swoich dziełach uwiecznili Wolne Elekcje. Interpelacja dostępna jest na BIP Warszawa (2019 i 2021 r.). Wypowiadałem się też w tej kwestii na kilku Sesjach Rady Dzielnicy Wola.