Zostałem zaprzysiężony na radnego Dzielnicy Wola

7 maja 2024

Dzisiaj zostałem ponownie zaprzysiężony na radnego dzielnicy Wola m. st. Warszawy! ️ Złożyłem ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Do ślubowania dodałem: „Tak mi dopomóż Bóg!” ️ Tego dnia odebrałem też zaświadczenie o wyborze na radnego […]

Dzisiaj zostałem ponownie zaprzysiężony na radnego dzielnicy Wola m. st. Warszawy! 🇵🇱

Złożyłem ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Do ślubowania dodałem: „Tak mi dopomóż Bóg!” 🇵🇱

Tego dnia odebrałem też zaświadczenie o wyborze na radnego dzielnicy Wola m. st. Warszawy od przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej.

#CzłowiekNaszejWoli#Wola#Warszawa